Viulsrud (Viulrød) (gnr. 68)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Borgeveien 92/94), navnet kommer av mannsnavnet Vifill el. Vigjull, og viser til at det er V. som ryddet gården. Tidl. skrivemåter: Viualderud (1362), at Vifualsrude (1401), Wiffuelsrøed (1668), Wifvelsrøed (1723). Kronen eide fra gammelt av gården, som trolig i 1683 gikk over til Jarlsberg grevskap. Da Jarlsbergverket senere kom i økonomiske vanskeligheter, ble gården i 1752 solgt ved auksjon til brukeren, Even Andersson, som senere måtte løse odelsretten fra grevens eldste sønn. Gården ble i 1907 solgt til W. Stibolt for kr 11.000. Stibolt beholdt en del skog og solgte i 1908 bruket til Martin Nicolai Knudsen. Allerede i 1888 hadde Stibolt kjøpt Viuldsrud skog (bnr. 3), som han i 1901 overdro til Selvik Bruk A/S. Det er idag 2 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet