Vraa, Jon (1904-1973)

Redaktør og politiker i Drammen, f. i Modum, s. av Torgeir V. Journalist i Fremtiden 1925-28, praksis i andre aviser 1928-34, redaksjonssekretær og politisk sekretær i Fremtiden 1934-40, ansv. redaktør fra 1946 til sin død. Medlem av Drammen bystyre (1945-71) og formannskap (1954-58), formann i Trygdenemnda (1946-63), styreformann i Buskerud skole (1958-72), nestformann i Norsk Redaktørforening (1955-65), medlem av Buskerud fylkesting og fylkesutvalg (1963-71), styremedlem i NRK (fra 1966) m.m. Utga «Torgeir Vraa 1868-1968» (1968).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet