Vraa, Torgeir (1868-1934)

Redaktør og politiker, f. på Modum. Redaktør av Fremtiden 1905-34, stortingsmann fra Drammen (Ap) 1906-09, 1925-27 og 1931-33. Ble godt kjent etter sin jomfrutale i Stortinget, der det ble debattert om man skulle skrive «gryten» eller «gryta». Vraa sa: «Det er langt viktigere å ordne det således her i landet at folket får noe i gryta». Medlem av Modum herredsstyre og skolestyre, deretter medlem av Drammen bystyre i 18 år. Kjent for sin fremragende penn, selvstendige meninger og store agitatoriske kraft. En samling av hans artikler og petiter ble utgitt i 1936, samme år ble Dyre Vaas statue over ham reist ved Gamle Kirkeplass. Lille julaften 1940 rev tyske soldater og norske nazister i fellesskap ned statuen og kastet den i elven. Den ble satt opp igjen 12. mai 1941, men noen måneder senere ble den igjen nedrevet for deretter å bli oppbevart på Brannvakten inntil krigen var over. – I 1937 foreslo Gatenavnkomitéen å gi en gate fra Hans Hansens vei bak Erik Børresens stiftelse navnet «Torgeir Vraas vei», men formannskapet og bystyret mente at Vraas navn burde knyttes til en større gate og ga istedet gaten navnet Wildhagens vei. (Se også: Torgeir Vraas Plass).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet