Walentin, Henning

Båtbygger og den siste «sundmann» (ferjemann) ved Øvre Sund, Grønland 86, hvor han drev Grønland Frukt- og Tobakkforretning som også forhandlet melk. Overtok som ferjemann etter sin far i 1925 og drev virksomheten til 1955 da den ble nedlagt (se: Øvre Sund). Eiendommen Grønland 86 ble i 1968 solgt til Drammen kommune. Walentin var æresmedlem i Drammens Mannskor.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet