Wandasenteret

var Norges første støttesenter for barn av alkoholikere, åpnet 3. november 1992 i Kirkegata 6 på Bragernes, med eikværingen Paal Andre Grinderud som initiativtaker og driftsleder. Grinderud ble landskjent i 1991 etter at han fortalte om sin oppvekst på riksdekkende fjernsyn. Dronning Sonja besøkte Wandasenteret for å gi det sin anerkjennelse. Grinderud sluttet i stillingen i 1997 og senteret ble nedlagt i 1999. Grunnleggeren opprettet PAG-stiftelsen, med adresse Øvre Eiker, for å bistå krefter landet rundt med å opprette egne støttesentre. Grinderud utga bøkene «Alene – nå igjen» (1992), «En mor ved navn Wanda» (2011) og «Jeg hadde også en far» (2016).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet