Watnebryn, Olaf Fredrik (4.11.1908 – 6.4.1977)

Fylkesmann og stortingsmann, f. i Drammen. Oppr. industriarbeider ved Diamant Elektriske Apparatfabrikk og A/S Norsk Kabelfabrik til han i 1936 ble skatteoppkrever hos kemneren i Drammen. Formann i Drammen Arbeiderpart i 26 år gammel og senere medlem av Arbeiderpartiets landsstyre, medlem av Drammen bystyre (fra 1934) og formannskap (fra 1937). Under siste krig med i Hjemmefronten og redaktør for illegale aviser, ble arrestert i august 1944 og satt på Grini frem til frigjøringen. Stortingsrepresentant for Buskerud (A) 1945-1965, fra 1958 formann i Skog-, vassdrags- og industrikomiteen. Medlem av Forsvarskommisjonen av 1946, av Riksrevisjonen (1959-63), formann i rådet for Distriktenes utbyggingsfond fra 1961. Fylkesmann i Buskerud fra 1963 til sin død. Betegnet som et arbeidsjern med et imponerende fond av kunnskaper, en inspirerende og behagelig samarbeidspartner og en meget effektiv og god fylkesmann for Buskerud.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet