Wedel Jarlsberg, Frederik Christian Otto (14.10.1718 – 1776)

Den tredje greve av Jarlsberg, Basnæs, Glorup, Sønderskov og Dronninglund 1738, s. av ovenstående. General og kammerherre, farfar av stattholder, grev Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg. Overtok i 1738 etter sin far Jarlsbergverket, som han drev med betydelig underskudd frem til 1770. Hadde sin residens i «Gården» på Konnerud. Etter hans bortgang ble Jarlsbergverket oppstykket og solgt ved offentlig auksjon i 1777.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet