Werring, Knut Waldemar (1910 – 1973)

Apoteker, s. av apoteker Waldemar W., overtok i 1943 som landets yngste apoteker Bragernes apotek Løven, som hans farfar hadde ervervet i 1874. Som medlem av Åskomitéen fra 1943 (formann fra 1948) til sin død hadde W. ansvaret for vedlikehold og tilsyn av turstier, planting og vedlikehold av Bragernesåsen samt administrasjon av Åspaviljongen. m.m. Året etter Werrings død overlot de gjenværende medlemmer administrasjonen av Bragernesåsen til Drammen kommune. W. var formann for komitéen til bevarelse av tårnbygningene på Bragernes Torv og var også i en lang årrekke medlem av Foreningen til Drammens Forskjønnelse og Gavn, Fortidsminneforeningen, Drammens Museums Venner, Spiralkomitéen, Drammen Friluftsråd og representantskapet i Drammens Teater og Drammens Handelsbank, og betegnes som en «utrettelig forkjemper for byens og omegnens kulturelle verdier».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet