Wessels Kabelfabrikk A/S

Grunnlagt 21. mars 1936 under navnet Ing. Wessels Kabelfabrikk i Havnegaten 91 av ing. Olaf P. Wessel (f. 1892), som i en årrekke hadde vært driftsleder ved Norsk Kabelfabrik A/S. Fabrikken var basert på moderne fremstillingsmetoder, bl.a. kontinuerlig vulkanisering, som fabrikken var den første til å ta i bruk her i landet på eget patent. Fabrikken spesialiserte seg på fremstilling av rørtråd og gummislangeledninger. Ing. Wessel hadde også patent på fremstilling av ledninger med sveiset mantel.

Etter avtale om å overdra Havnegaten 91 til det sterkt ekspanderende Drammen Slip & Verksted ble kabelfabrikken, på verkstedets bekostning, i 1957 flyttet over til nyoppførte lokaler med 1800 kvm. gulvflate i C.O. Lunds gate 56 på Bangeløkka, den gang med 15 ansatte. Bedriften ble fra 1964 omorganisert som aksjeselskap under navnet Wessels Kabelfabrikk A/S. Kontorsjef Christian A. Wessel overtok som disponent etter sin bror O.P. Wessel. Fra 1.1.1968 ble selskapet overtatt av sittende stortingspresident Bernt Ingvaldsen (66 år, bosatt i Drammen), som samme år trakk seg fra stillingen som adm. direktør ved National Industri A/S. Kabelfabrikken hadde da 32 ansatte. Ingvaldsens motiv bak kjøpet var å skape verdier som kunne bidra til å sikre den økonomiske fremtiden til en av hans sønner, som var funksjonshemmet med cerebral parese. Sønnen Ingvald Ingvaldsen var salgssjef og overtok som disponent i 1971. Selskapet var solid, men selve fabrikken ble betegnet som relativt umoderne og til dels nedslitt. Den nye eieren økte kapasiteten og i 1969 ble det innført produksjon over to skift. Bernt Ingvaldsen var styreformann og teknisk sjef på fritiden.

Gjennom 1970-årene investerte Ingvaldsen omlag 25 mill.kr i fornyelser, og ved tiårets utgang var alt av maskiner og utstyr byttet ut med helt nytt. Fabrikken fikk et moderne og velutstyrt laboratorium. I 1979 ble det innviet et nybygg over tre etasjer. Bedriften passerte 50 ansatte. Wessels Kabelfabrikk ble landets desidert største produsent av rørtråd. Produksjonen økte fra 12 000 kilometer i første halvdel av 1970-årene til 21 500 kilometer ti år senere. Produksjonen var spesialisert innen normert rørtråd, installasjonskabler og gummikabler, 0,75 mm-16 mm, inntil 1 kV. Bedriften gjorde seg kjent for høy kvalitet, som blant annet innebar en installasjonsvennlighet som norske elektrikere verdsatte, og dessuten for utpreget leveringsfleksibilitet, med korte leveringstider fra lager.

Tradisjonelt hadde alt salg gått til det norske hjemmemarkedet. Mot slutten av 1970-årene startet en beskjeden eksport til Sverige. Det ble satset mer systematisk på økt eksportsalg ved inngangen til 1980-årene. Samtidig tok bedriften initiatitivet til å ekspandere kabelproduksjonen ved å etablere en kabelfabrikk i Longford i Irland, kalt Wessel Cable Ltd. Den irske stat lokket med betydelig støtte til etableringen. Det ble etablert et konsortium som i utgangspunktet la opp til at Allied Irish Investment Bank skulle eie 40 %, så skulle resten fordeles likt på Wessels Kabelfabrikk og norske Teleinvest. Slik gikk det ikke. Da spaden ble satt i jorda var eierskapet fordelt på Norsk Kabelfabrik (Drammen) 40 %, Wessels Kabelfabrikk (Drammen) 25 %, Allied Irish Investment Bank 20 % og Teleinvest 15 %. Selve fabrikkbygningen var en kopi av Norsk Kabelfabrik’s nyoppførte fabrikk på Loesmoen i Øvre Eiker. Flere av Wessel Kabelfabrikk’s ledere ble sendt over Nordsjøen som midlertidig ledelse i Longford, for å sørge for at fabrikken kom godt i gang. Omtrent samtidig med innvielsen sommeren 1982, kjøpte det samme konsortiet Ward & Goldstones to kabelfabrikker i Irland, med totalt 300 ansatte.

Bernt Ingvaldsen døde i 1985. Etter hans bortgang gikk aksjene i Wessels Kabelfabrikk videre til fru Aase Ingvaldsen (1906-1995). Det meldte seg flere fra kabelbransjen som ville kjøpe bedriften. Sommeren 1986, med 71 ansatte, ble selskapet solgt til den norskeide og nylig børsnoterte kabelprodusenten NEK Kabel i Oslo, som deretter organiserte bedriften i selskapene Wessel Kabel AS og Wessel Kabel Produksjon AS. Familien Ingvaldsen valgte helt bevisst å unngå salg til Norsk Kabelfabrik i Drammen. Salget innbrakte 41 millioner kroner som tilfalt tre generasjoner Ingvaldsen. Fru Aase Ingvaldsen opprettet i desember 1986 «Aase og Bernt Ingvaldsens legat» på tre millioner kroner, hvis årlige avkastning, etter søknad fra institusjoner og enkeltpersoner, støtter anskaffelser av hjelpemidler for funksjonshemmede. Pr. 2020 forvalter legatet 10 mill.kr.

Allerede fra 1.1.1988 ble NEK Kabels tre norske fabrikker (Oslo, Årnes og Drammen) overtatt av EB Norsk Kabel (Norsk Kabelfabrik’s nye navn etter innlemmelsen i EB-konsernet), i etterkant av det som ble stemplet som et fiendtlig og høyst uønsket oppkjøpsraid i løpet av 1987. Maskiner og ansatte ble i løpet av 1994, steg for steg, flyttet fra Bangeløkka til EB Norsk Kabel på Holmen. All drift i C.O. Lunds gate 56 ble helt nedlagt.

I 1999 ble produksjon og lagerhold av Wessels kabelprodukter overført fra fabrikken på Holmen til ABB Norsk Kabels (etter at ABB overtok EB) fabrikk på Loesmoen i Øvre Eiker. Den 1.1.2000 ble ABB Norsk Kabel overtatt av det nederlandske selskapet Draka Holding og ble til Draka Norsk Kabel. Den norske produksjonen av Wessel-produktene stanset i 2004, i forbindelse med nedlegging av fabrikken på Loesmoen. Draka Norsk Kabel, som senere ble til Prysmian Group Norge, har i etterkant opprettholdt varemerket «Wessel» i det norske markedet, basert på import fra fabrikker i andre land.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet