Winsnes, Christian Lind (1806 – 25.3.1875)

Sogneprest til Skoger 1843-50, s. av byfoged Joachim Fr. W. på Bragernes. Res. kap. til Rollag og Numedal 1835, fra 1840 sogneprest til Søndre Fron i Gudbrandsdalen. Tiltrådte sitt embede i Skoger etter at den store menighetsregulering i 1843 hadde funnet sted. I Winsnes’ tid måtte det 10 helligdager i året forrettes i to kirker. W. arbeidet ivrig for skolevesenet, fikk opprettet faste skoler i bygda og tok seg også av sognebiblioteket. Blant hans 7 barn kan nevnes den kjente apoteker H. Winsnes i Drammen.

Cookies | Personvern

bn