Winsnes, Hanna (1789 – 1872)

Hanna Winsnes – «en baade fra Hjertets og Aandens Side rigt begavet Dame».

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Forfatterinne og prestefrue, f. på Bragernes, d. av byens borgermester J. H. Strøm. Gift med sogneprest Paul Winsnes, fra 1840 bosatt på Vang gård i Hedmark. Utga flere bøker hvorav hennes berømte kokebok – «Lærebog i de forskjellige Grene af Husholdningen» – fra 1845 er den mest kjente. Skrev en lang rekke romaner under pseudonmet Hugo Schwarz: «De to anonymer», «Grevens datter» (1841), «Det første Skridt», «Presten i Sarna», «Tyrolersangerne», «Eremithytten», «Min Reisekamerats Historie», «Indianerinden», «Præstegaarden paa Landet», «Aanden i Marmorkirken» m. fl. Av andre bøker kan nevnes «For Tjenestepiger» (1840), «Gaader» (1845), «Bibelhistorien udsat i Vers» (1846), «Smaa-Digte» (1848) og pikeboken «Aftenerne paa Egelund» (1852), en samling eventyr og fortellinger hvor minnet om Austad gård dannet sentrum for begivenhetene. «Hun kunne aldri bli glad en dag i noen annen by enn Drammen, den skjønneste by i Norges land, ja i verden», skrev Zinken Hopp i boken «Hanna Winsnes – dikter og kokk».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet