Wisløff, Nils Fredrik (12.2.1951-30.6.2020)

Drammens rådmann fra 2000, Nils Fr. Wisløff.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Rådmann i Drammen fra 14. august 2000 til  2009, født og bosatt i Asker, s. av Rachel og Jens W. Cand. polit. ved Universitetet i Oslo 1977. Hjelpelærer ved Institutt for statsvitenskap 1975-77, kontorsjef ved helseavdelingen i Vestfold fylkeskommune 1977-82, konsulent i Asplan 1982-84, avd. sjef/viseadm. dir. i Kommunenes sentralforbund 1985-90, rådmann i Lier 1991-93, fylkesrådmann i Vestfold 1994-2000. Som rådmann i Drammen reorganiserte han kommunens administrasjon ved å fjerne seg fra en sektorvis tankegang mot en mindre byråkratisk og mer fleksibel og slagkraftig administrasjon, bl.a. ved kutting av ledernivåer, en omorganisering som også ga nådestøtet til den politiske hovedutvalgsmodell. Rettet opp kommunens økonomi til et betydelig overskudd i 2004.

Fra 1996 medlem av Sosial- og Helsedepartementets utvalg for å utrede prinsipper og nye retningslinjer for prioriteringer i helsetjenesten, fra 1999 medl. av et utvalg for å utrede organisering av sykehusene. Oppnevnt til styreleder for helseregionen «Helse Sør» (som omfattet 20.000 ansatte og sykehus i fem fylker samt Rikshospitalet og Radiumhospitalet) for perioden 2001-2003, trakk seg høsten 2002 for å kunne vie mer av sin tid til rådmannstillingen. I 2003 oppnevnt av Regjeringen som leder for et offentlig utvalg til å vurdere behovet for endrede rammebetingelser for å bedre samhandlingen mellom spesialhelsetjenesten og den kommunale helsetjenesten (samhandlingsutvalget for helse- og omsorgssektoren). Ekspedisjonssjef i Helse og omsorgsdepartementet 2009-2010, adm. direktør i Vestre Viken helseforetak 2010-2019.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet