Wisting, Hans Gustav (1803 – 1883)

Gullsmed, gårdbruker og landhandler. Innskrevet som gullsmedsvenn i Christiania 1826, gjorde sitt mesterstykke i Larvik 1832 og flyttet kort tid etterpå til Bragernes hvor han tok borgerskap. Medlem av det første styre for Drammens søndagsskole for håndverkslærlinger 1840. Wisting var den første Drammens-gullsmed som brukte presseteknikken med stanser, en metode som i 1830-årene var blitt lansert av Jacob Tostrup, dette ga mulighet for å fremstille former av ganske tynne sølvplater som så kunne loddes sammen. Teknikken fremelsket en overdådig ornamentikk, men gjenstandene ble ofte lette og usolide. Wisting tok samtidig opp kombinasjonen av sølv med glass. Produksjonen var preget av biedermeyerformer og -ornamentikk. I 1848 sa han opp sitt borgerskap i Drammen og flyttet til Skoger, hvor han 1856-68 var eier og bruker av Nordre Imjelt gård, til 1862 sammen med buntmaker O. Olsen. Deretter solgte han gården og flyttet til Konnerud hvor han samme år åpnet sognets første landhandleri, som han senere overdro til sin svigersønn, Anders J. Skalstad. Landhandleriet, som eksisterte til 1978, fikk senere navnet Skalstad landhandleri (s.d.). Wisting og hans hustru Laurence Kristine f. Pay (1816-1863) hadde 7 barn.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet