Woll, Axel, A/S

Skipsmeglerfirma med dampskipsekspedisjon, transport- og spedisjonsfirma, grunnlagt 1888 av Axel Woll. Aksjeselskap 1919 med Hans Kind som disponent, etter hans død i 1927 sønnen Erik Kind. Firmaet, som holdt til i Tordenskiolds gate 126, representerte en rekke fabrikker innen treforedlingsindustrien og var agenter for Den norske Amerikalinje og flere andre større linjerederier. Det beskjeftiget på slutten av 1930-årene 8 personer. Konkurs høsten 1977.

Cookies | Personvern

bn