Wriedt, Gustav (1852 – 1907)

Bryggerieier og politiker, utd. som brygger og overtok i 1882 Chr. Wriedts bryggeri etter sin far, moderniserte og drev bryggeriet til sin død. Medlem av Drammen bystyre og formannskap 1898-1901. Innførte på et tidlig tidspunkt 8-timers arbeidsdag for sine ansatte. Meget aktivt medlem av Drammens Arbeiderforening, i 1898 holdt han festtalen da foreningen tok initiativet til et demonstrasjonstog 1. mai for 8-timers dag. Stiftet i 1901 Drammens arbeideres byggeforenin g (s.d.). Aktiv Venstre-mann. På 1900-tallet bosatt i Rude-gården (Nedre Strandgate 9) vis-a-vis konkurrenten, Aass Bryggeri.

Cookies | Personvern

bn