Wriedt, Gustav (1852-1907)

Gustav Wriedt. Foto: C. G. Rude. Ukjent år.

Bryggerieier og politiker, utd. som brygger og overtok i 1882 Chr. Wriedts bryggeri etter sin far, moderniserte og drev bryggeriet til sin død. Medlem av Drammen bystyre og formannskap 1898-1901. Innførte på et tidlig tidspunkt 8-timers arbeidsdag for sine ansatte. Meget aktivt medlem av Drammens Arbeiderforening, i 1898 holdt han festtalen da foreningen tok initiativet til et demonstrasjonstog 1. mai for 8-timers dag. Stiftet i 1901 Drammens arbeideres byggeforenin g (s.d.). Aktiv Venstre-mann. På 1900-tallet bosatt i Rude-gården (Nedre Strandgate 9) vis-a-vis konkurrenten, Aass Bryggeri.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet