Wulfsberg, Henriette (1843 – 1906)

Lærerinne, d. av Jacob W. Allerede i 12-14 års alderen skrev hun smånotiser i sin fars avis, Drammens Tidende, senere adskillige artikler i bladet. Lærerinne og inspektrise ved frk. Bauers Pigeskole, som hun i 1878 overtok for egen regning og omdannet til middelskole med eksamensrett. Skolen ble i 1886 slått sammen med Thora Bordoes Pigeskole til Frøknene Wulfsberg og Bordoes Pigeskole (s.d.). Medlem av stortingskommisjon som skulle utrede spørsmålet om høyere utdanning for jenter.  I 1898 fratrådte W. og solgte sin skole. Opprettet ved testament et legat til videreutdannelse eller rekreasjon for lærerinner.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet