Wulfsberg, Niels (1775-1852)

Pressemann og teolog, f. i Tønsberg, s. av Jacob W., fra 1822 til sin død bosatt i Drammen, hvor han satte betydelige spor etter seg. Utdannet som teolog ved Universitetet i København. Etter avlagt embedseksamen virket W. en tid som huslærer hos statsminister Christian Reventlow, men skal ha fått sparken etter å ha lagt an på grevinnen. Utnevnt til tredjeprest i Vår Frelsers Kirke i Christiania 1801, men vant aldri tillit blant menigheten p.g.a. sitt utsvevende liv. Utga fra 1807 forskjellige aviser som «Efterretninger», «Tiden», «Den norske Rigstidende» og «Den norske Bondeven». Grunnla 1819 «Morgenbladet» som han redigerte til 1821 og hvor han bl.a. inntok Henrik Wergelands debutfortelling, «Blodstenen» (1821). Medstifter av Det kgl. Selskab for Norges Vel (18099, privatlærer for kronprins Oscar i Stockholm (1815-20). Grunnla i 1823 Drammens Sparebank hvis leder han senere var, direksjonens formann til 1850. Overkontrollør i Drammen 1828-36. Grunnla 1832 Drammensavisen «Tiden» (fra 1845 Drammens Tidende). Tok i 1837 initiativet til en diligencerute mellom Drammen og Christiania. Wulfsbergs bolig var i en årrekke ved Grev Wedels Plass hvor Drammen Trygdekontor senere fikk sine lokaler, og hvor han hadde en stor hage ned mot elven. I 1838 flyttet han til Sletta på Brakerøya.

Niels Wulfsbergs gravsten på Bragernes kirkegård i Drammen. Foto: Torjus Moland/Drammen byarkiv

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet