Ypsilon bru

Ypsilon i solnedgang, med biblioteket i bakgrunnen. Foto: Drammen byarkiv

Gangbru i stål mellom Øvre Strandgate (byparken) og Papirbredden på Grønland, tegnet av Arne Eggen Arkiteker, offisielt åpnet 16. januar 2008. Ypsilon har en totallengde på 139 meter, 90 meter hovedspenn fra sør og to 56 meters lange sidespenn på nordsiden. To 47 meter høye master med 16 ståltau holder spennet oppe. Hele konstruksjonen er utført i hvitlakkert stål. Under brua finnes et 6 meter høyt og 15 meter bredt seilingsløp. Navnet kommer av bruas Y-form sett fra luften. Lysdesign er utført av Kaare Skallerud. Ypsilon ble i 2008 tildelt prisen «European Steel Bridges Award», Drammen by’s byggeskikkpris 2008, hedrende omtale fra juryen for Statens byggeskikkpris og Norsk Stålkonstruksjonspris for 2009.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet