Yttri, Nils (31.7.1947 – 10.9.1980)

Drammenslyriker og kunstmaler, f. på Grünerløkka i Oslo, kom som 12-åring til Drammen hvor han begynte på Danvik skole. Etter studier i filosofi, kunsthistorie og litteraturvitenskap arbeidet han på en magistergradsoppgave om Rolf Jacobsen. Lærer i kunsthistorie og etikk ved Drammen Yrkesskole. Utstilling i Galleri 7 i 1975 med ca. 60 malerier og akvareller som viste bruer i Roma, Venezia og Paris, ny utstilling i Galleri 7 i 1978 med reisemotiver. Debuterte som lyriker 1976 i Gyldendals debutantantologi «Dikt & Datt, Hundre Blomster», utga i 1979 etter fem års arbeide diktsamlingen «Turister i nattens lugar», etterfulgt i 1980 av den selvbiografiske diktsamlingen «Bokserens blod». To etterlatte diktsamlinger ble utgitt i 1981 («Når min fantasi berører dine drømmer») og 1982 («Zenith»), mens hans samlede dikt i 1993 ble utgitt av Den norske Lyrikklubben. «Nils Yttri hørte til de følsomme og rastløse, de intelligente og energiske, det han søkte var hverken det lettvinte svar eller noen kollektiv pakkeløsning.»

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet