Zik-Zaken

Zik-zaken i 1920-årene.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Den første opparbeidede spaservei til Bragernesåsen, påbegynt 1877 etter initiativ av overlærer Morten K. Album (s.d.), fullført 1880. Stien ble stukket ut av Karl Johan Gløersen, som også ledet arbeidet. Den het først Fjellveien, men fikk senere navnet Albumstien etter initaitivtageren, som også dekket de fleste utgiftene til opparbeidelsen av egen lomme. På folkemunne har navnet alltid vært Zik-Zaken. Stien begynner øst for Bergstien 33 og ble anlagt i to etapper, den første til den nåværende Åspaviljongen (Nedre Albumsti), den annen til Toppen i øst og Breidablikk (nåværende Spiraltoppen) i vest (Øvre Albumsti). Stien går i en rekke slyng oppover, med mange hvilebenker og utsiktspunkter.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet