Albumgården

lå ved Bragernes Torv, mellom Storgaten og Drammenselven. Den ble nest etter Mechlenburg-gården betraktet som Drammens prektigste stormannsgård. Gården ble i 1749 oppført i tre av mestersnekker Brede Rantzau og gikk senere under navnet Smithe-gården. Fikk navnet Albumgården etter at den i 1822 var blitt solgt til den senere ordfører Andreas Garman Album. Gården, som allerede i 1810 hadde den svimlende takst av 8.250 speciedaler, hadde 30 vinduer mot Storgaten: 14 i første og 16 i annen etasje. Midt på bygningen var en høy og bred trapp innbygget i huset, og hvorfra man gjennom en stor dobbeltdør kom inn i en rommelig hall med oppgang til annen etasje, hvor kommunen frem til 1838 leide den store sal til sine møter. Etter Albums konkurs ble gården i 1848 solgt til Drammen kommune for 5.000 speciedaler, den var i 1831 blitt verdsatt til 15.470 speciedaler. I 1855 bevilget bystyret penger til å ominnrede gården til rådhus, og i 1857 ble den tatt i bruk til dette formål. Albumgården gikk tapt ved bybrannen i 1866.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet