Børresen skole

Erik Børresens og de fleste av barnehjemmets 50 barn like etter oppførelsen i 1903.
Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

 

 

 

 

 

er en ungdomsskole i Hauges gate 100 med 360 elever pr. 2020. Skolen tar i mot elever fra Bragernes og Øren bydeler. Bygningene ble oppført som barnehjem for 50 gutter og piker, tatt i bruk 1903 (se: Erik Børresens stiftelse). En del av anlegget ble i 1959 ominnredet og tatt i bruk som framhaldsskole. To nybygg med gymnastikksal/musikkrom og klasserom/formingsavdeling ble oppført 1963/64. I 1964 ble skolen en av byens ungdomsskoler (8-10) med navnet Børresen skole. To av bygningene ble rehabilitert i 2018/2019.

Børresen skole i 2020
Foto: Sindre Vik/Drammen byarkiv

 

Cookies | Personvern

bn