Erik Børresens Stiftelse

Erik Børresens stiftelse for 50 barn ble tatt i bruk i 1903, i dag holder Børresen skole til i lokalene.

I sitt testamente bestemte Erik Børresen at størstedelen av hans formue skulle benyttes til «en opdragelsesanstalt for fattige, forældreløse og ellers uten forsørgelse værende trængende børn, forenet med fri skole for disse.» De hus Børresen hadde avsatt til dette formål (hans egen bolig) brant ned i 1866, og det ble opprettet et byggefond som ble stående til forrentning til 1901 da man hadde nådd det beløp som var forutsatt i testamentet. Erik Børresens Stiftelse tok i 1903 i bruk tre store, nyoppførte bygninger i Hauges gate 100 til to barnehjem, et for 25 gutter og et for 25 piker, den offisielle åpning fant sted i 1904.  I 1933 kjøpte stiftelsen eiendommen Fjordgløtt ved Kragerø som feriehjem for barna. Driften av barnehjemmene ble i 1951 overtatt av kommunen, senere av fylkeskommunen, mens bygningene fra 1959 ble ominnredet til bruk som skole. Et nytt barnehjem for 12 barn ble reist i 1961 like opp for det gamle i Wildhagens vei 17.  I dag drives dette av fylket med navnet Buskerud barne- og familiesenter og er et tilbud for familier med barn opp til 12 år som ønsker hjelp til å styrke foreldrerollen. Feriehjemmet Fjordgløtt ble solgt i 2019.

Cookies | Personvern

bn