Bragernes Torg

Frem til langt inn på 1800-tallet var Bragernes Torg relativt lite, bredden varierte fra 17 til 23 m. Plassen ble senere utvidet, men hadde sin begrensning omtrent ved nåværende Torggate, bakenfor lå åpne løkker frem til Bragernesåsen. I 1812 ble bybrua lagt like ved der den kommer ned i dag, og flere staselige gamle hus, bl.a. Albumgården og Børsbygningen (Børs- og Comediehuset) ble etterhvert supplert av flere større bygninger, deriblant Drammens Sparebank, byens rådstue og Capjon-gården. Før 1854 var torget regulert i en bredde på 63 m, og den nye brannstasjon var under oppføring på tomten etter det gamle rådhus. Bygningene rundt torget gikk tapt ved bybrannen i 1866, og etter brannen fikk torget sin reguleringsmessige behandling. De bygninger som i de nærmeste år ble oppført ble stående relativt uforandret i henimot 100 år. Bragernes Torg ble et sentralt handelstorv, med salg av landbruksprodukter og kontrollstasjon for slakt og salg av husflidsartikler. Sommer som vinter var torget også stevneplass og møteplass. Dets sentrale midtpunkt var en støpejernsfontene med amorismer, Løvefontenen, som ble skjenket byen av det engelske firma som hadde levert utstyret til det nye vannverk. Fontenen ble i 1952 erstattet av Ørnulf Basts fontene, Sankt Hallvards brønn. Bygninger m.v.: Nr. 1: Nordea Banks Drammens-filial (tidl. Kreditkassen), oppført 1973-74. Fra 1909 lå byens ledende hotell, Grand Hotel, her. Det ble revet etter en brann i 1970. Veggfast med Grand Hotel lå Mührer og Blauenfeldts forretningsgård, som i 1920 ble rasert ved en voldsom dynamitteksplosjon, hvormed 9 personer omkom. Senere ble Rostocks forretningsgård i funkisstil oppført her. Nr. 2: Sparebanken Øst, som holder til i Chr. Bloms prektige forretningsgård i italiensk renessansestil, oppført etter bybrannen. Frem til 1905 var det manufakturhandel i denne gården, som senere har vært tilholdssted for bl.a. en rekke banker og skipsrederiene Bruusgaard Kiøsterud. Frem til 1866 lå Capjon-gården her, bl.a. med telegrafstasjonen (fra 1856). Nr. 2A: Blant annet KinoCity/Drammen kino åpnet i 2001, samtidig med Mediehuset Drammens Tidende som senere flyttet til Strømsø, Nr. 3-4: Torghallen, kontor- og forretningsbygg mellom Nedre Torggate og Hauges gate, oppført 1965. Torghallen erstattet en «provisorisk brakkebebyggelse» av samme navn, oppført etter bybrannen i 1866, som var blitt stående i henimot 100 år. Nr. 6: Den gamle brannstasjon oppført i 1865-66, i dag kontorer for Storebrand forsikring. Nr. 7: Drammen rådhus med den gamle politistasjon (s.d.), Nr. 8: Bøhms gamle forretningsgård, Nr. 12: Emil Jensens gamle varemagasin (s.d.), Nr. 13: Børsbygningen (se: Drammens Børs).

Bragernes Torv og nærmeste omgivelser, fotografert på 1950-tallet etter at Løvefontenen ble erstattet med St. Hallvards brønn. Foto: Drammen byleksikon, 2004. Fotograf: ukjent

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet