Drammens Børs

Børsbygningen på Bragernes torg er tegnet av Emil Victor Langlet og oppført 1869. Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag

Forretningsmenn og skipsredere i Drammen hadde allerede før 1816 en privat børs, som var i virksomhet til den 29. juli 1839 ble avløst av en offentlig børs, «Drammens offentlige Børs», og en børskomité ble nedsatt. Virksomheten besto bl.a. i å gi erklæringer og opplysninger som regjeringen ønsket om handelen, uttale seg om lovforslag, handelskontrakter m.v. til andre myndigheter, å avgi responsa etc. Børsen var et samlingssted for de næringsdrivende hvor de kunne drøfte og avgjøre forretningsanliggender, orientere seg med hensyn til markeds- og prisforhold, ved noteringer å søke tilveiebragt en pålitelig oversikt over prisforholdene og å avholde børsmøter til konsentrasjon av tilbud og etterspørsel. Den var åpen to timer hver mandag og onsdag. Det ble drevet en omfattende veksel- og varemegling, skipsfrakter ble i stor utstrekning sluttet med byens voksende seilskipsflåte, og auksjoner ble holdt frem til 1880. I 1901 ble det opprettet et varearbitrasjonskontor for å avgjøre tvistemål mellom kjøper og selger, og i 1908 tok Børsen initiativ til å opprette et handelskammer. Opprinnelig holdt Børsen til i det såkalte Børstheateret – en kombinert børs- og teaterbygning i Nedre Storgate, tegnet av slottsarkitekt Linstow og åpnet i 1839. Bygget hadde mange likhetstrekk med Christiania teater, som også var tegnet av Linstow. Etter at denne gikk tapt i bybrannen 1866 ble en ny Børsbygning i 1869 oppført på hjørnet av Bragernes Torv/Nedre Storgate av Stortingets arkitekt, Emil Victor Langlet. Etter den annen verdenskrig gikk virksomheten stadig tilbake, og den 1. mai 1988 ble Drammens Børs nedlagt. Dens eiendeler ble overført til en selveiende stiftelse, Børsbygningen. Børskommissærer har vært: Henrich Tugendreich Blauenfeldt (1839-52), Johan Fredrik Thorne (kst. 1852-53), Thomas Reiersen (kst. 1853-55), Ulrich Christian Ludvigsen (1855-79), Søren Suur Swensen (1879-97), Samuel Nilsen (1897-1929, 1892-97 kst. «paa Swensens an- og tilsvar»), Olaf Johannessen (fung. 1929-30), Einar Haug (1930-48), A. Blomhoff (1948-54) og Christian Resch (1954-88).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet