Drammen Latinskole

Den gamle latinskole på Strømsø Torv, som ble oppført i 1861, ble i 2004 ombygget til 112 boligleiligheter.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Drammen Latinskole ble med hjemmel i Christian IV’s kirkeordinans av 1607 opprettet på Bragernes i 1645 og kunne i 1648 ta i bruk egen skolebygning ved Bragernes kirke, omtrent der Bethesda aldershjem senere ble opprettet. Den første rektor var aftensangprest Mads Pedersen. Skolen har i årenes løp hatt mange offisielle navn, men brukerne har alltid benyttet navnet Drammen Latinskole. I 1726 flyttet skolen inn i eget hus ved Strømsø kirke på hjørnet av nåværende Tordenskiolds gate og Hesselbergs gate. Drammens lærde skole ble grunnlagt i 1816 og holdt til i det tidligere Strømsø Rådhus, bygget 1808. I 1861 flyttet skolen inn i nybygde lokaler ved Strømsø Torv, etter at navnet i 1846 var blitt forandret til Drammens Lærde og Realskole, som i 1859 ble slått sammen med Bragernes Borgerskole og Strømsø Borgerskole. Fra 1870 var navnet Drammens offentlige skole for den høiere Almendannelse, fra 1897 Drammens offentlige høiere Almenskole, fra 1965 Drammen Gymnas og fra 1995 Drammen videregående skole. Skolen flyttet i 1960 inn i ny skolebygning på Marienlyst like bak Drammens Museum, mens den tidligere kommunale middelskole overtok de gamle lokaler ved Strømsø Torv, som i 2004 ble ombygget til 112 leiligheter. En ny fløy med klasserom og kontorer ble innviet i 2000. Fra 1.7. 2007 ble Drammen videregående skole slått sammen med Strømsø videregående skole. Skolens navn ble Drammen videregående skole. Etter sammenslutningen hadde skolen 51 klasser og 1250 elever.

Skolens rektorer har vært Henrik Christian Borch (1816-45), Fredrik Messel Olsen (1846-63), Samuel Stub Knutzen (1863-77), Emil Schreiner (1877-94), Marius Nygaard (1894-1910), Peter Østbye (1910-26), Frederik Ording (1926-29), Anton Alexander (1929-32), Erling Kristiansen (1932-46), Edvard Stang (1946-62), Steffen Gausemel (1962-77), Egil Maastad (1977-86), Olav Aadnekvam (1986-95), Sverre Halvard Aass (1995-2007). Blant skolens mest markante lærerskikkelser i etterkrigsårene kan nevnes Ragnar Bassøe (1904-96), som var lektor fra 1935 til 1974, Harald Irgens Gløersen, som i 1966 skrev boken «Drammen Latinskole gjennom 150 år», Per Hafslund (1918-1990), som var lektor fra 1952, Øyvin Nygaard (*1927), som var lektor ved skolen i 41 år (1953-1994) og Svein Ove Andersen (* 1940), som i 41 år (fra 1963) har vært lektor ved Latinskolen.

Cookies | Personvern

bn