Hagltårnet

Fra Hagltårnet på Strøm ble det årlig produsert 100.000 til 150.000 kg. hagl. Tårnet var verdens første i sitt slag. Foto: Drammen byleksikon, 2004. Fotograf: ukjent.

på Strøm var et karakteristisk «landemerke» for Den norske Haglfabrik, grunnlagt 1898. Hagltårnet, som skal ha vært det første av sitt slag i verden, brant ned etter et par års drift, men ble gjenoppbygget. I Hagltårnet ble det årlig produsert 100.000 til 150.000 kg. hagl, som dekket hele landets behov. Prinsippet for haglproduksjonen var at blydråper fra tårnet ble oppfanget i vann ved bunnen, fallhøyden var 50 meter ned til et basseng som var 20 meter dypt. Blyet størknet og ble til hagl som ble benyttet i jaktpatroner. Hagltårnet ble revet 1927 etter at bedriften var blitt nedlagt fire år tidligere. Tårnet minnes i dag i form av gatenavnet Tårnveien. På tuftene til tårnet ble det i  1928 oppført et bolighus.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet