Haug, Svend (1832-1891)

Brukseier, f. på Møllerud i Sigdal, tok navnet Svend Skarturn. Kjøpte i 1858 gården Haug i Modum og tok gårdsnavnet som nytt slektsnavn. Tok borgerskap i Drammen 1869, flyttet i 1871 til byen hvor han sammen med sin svoger Anders Sveaas og skipsbygger Jens Jørgensen i 1874 kjøpte Jacob Borchs sag og høvleri på Holmen med størstedelen av Holmen, hvor han grunnla Holmens Brug og S. Haugs høvleri, eneeier 1888. H. var en av de første som skipet trelast til Australia, Kappstaden og Syd-Amerika og han drev også virksomhet i Värmland. I 1878 kjøpte Svend Haug den fremtredende villaen i Nedre Storgate 24. Huset var oppført 1868 for kjøpmann, trelasthandler, grosserer og rittmester Frantz Wilhelm Melhuus. Arkitekt er formodentlig Paul Due, som var nær venn av Melhuus. Haug bygget til en fløy på huset langs Nedre Storgate i 1884. Villaen ble senere Drammen Elektrisitetsverks administrasjonsbygning. Svend Haug engasjerte også arkitekt Herman Major Backer til oppføring av et landsted på Bjørøya i Krødsherrad på til sammen 1000 kvadratmeter. Huset sto ferdig i 1892. Da var Svend Haug død og hans kone Thea Haug, født Sveaas flyttet dit med barna og bodde der til sin død i 1924.

Haugvillaen i Nedre Storgate 24. Foto fra Karin Pihls samling i Drammen byarkiv

 

Svend og Thea Haugs gravsted på Bragernes Kirkegård i Drammen. Foto: Sindre Vik/Drammen byarkiv

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet