Haug, Thea (1839-1924)

Videreførte trelasthandler Svend Haugs trelastfirma etter eierens død i 1891. Hun var deleier i Solberg Spinderi og var sterkt opptatt av velferd for arbeiderne. Opprettet et pensjonsfond og utarbeidet selv statuttene. Hun sørget for å oppføre forsamlingshuset Fredtun i 1899, som ble drevet som velferdsbygg, med matservering og kinokvelder.

Cookies | Personvern

bn