Konggaten

Tverrgate fra Øvre Storgate til Bergstien og en av Bragernes’ eldste gater, oppr. vannvei. I annen halvdel av 1700-tallet var gaten et typisk slumstrøk og bebyggelsen hadde den laveste gjennomsnittsverdi på hele Bragernes, i 1817 bare 142 riksdaler pr. hus. I 1832 ble strøket benevnt som «Algier». Men her lå også et tobakkspinneri, et pottemakerverksted (Svend Pedersen, 1731), en pipefabrikk og et fattighus. Rundt 1800 hadde Konggatens 34 hus i alt 209 beboere. I vår tid har tverrgaten mellom Øvre Storgate og Hauges gate vært gjenstand for en vellykket rehabilitering etter at området i 1987 ble regulert til bevaring. Hus fra 1700- og 1800-tallet er fortsatt bevart i et større antall. Gaten har sitt navn etter «stodderkongen» (s.d.) Jacob Helgesen, som bodde der i 1660-årene.

Cookies | Personvern

bn