Ridehuset

 

Drammen var først i Norge med en sivil rideklubb, Det Ridende Grønne Corps; Christiania fulgte først 15 år senere. Corpset gikk i 1801 inn som en del av borgervæpningen, Drammens kgl. ridende Borgergarde, som i 1856 oppførte et ridehus i Albumgårdens have. Dette gikk tapt under bybrannen i 1866, og i 1869 ble et nytt ridehus oppført i Parken, til en pris av 4637 speciedaler, 4 mark og 11 skilling. Arkitekt var stadskonduktøren i Christiania, Georg Bull. Ridehuset, som i 1884 ble overdratt til A/S Drammens Ridehus, ble i årenes løp også benyttet til en lang rekke andre formål: utstillinger, politiske og andre møter, idrettsformål, restaurant og årlige loppemarkeder. I 1961 ble ridehuset ekspropriert og revet til fordel for Park Hotel, og da Drammen kommune ikke var villig til å bistå med å skaffe klubben et nytt sted å være, ble den tradisjonsrike klubb flyttet til Lier, hvor det nye Drammen Ridehus, bygget for ekspropriasjonserstatningssummen, sto ferdig på Linnesvolden utstillingsplass i 1965. I 1994 overdro A/S Drammen Ridehus, som helt fra starten av hadde vært dominert av familien Bache, ridehus og staller i Lier vederlagsfritt til Drammen og Omegn Rideklubb.

Ridehuset i Parken ble oppført i 1869 og var i bruk til det ble revet i 1961 til fordel for Park Hotel. Foto: Drammen byleksikon, 2004. Fotograf: ukjent/Küenholdt

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet