Administrasjonsbygget

Drammen kommunes administrasjonsbygg ble i 1939/41 oppført i Engene 1 inntil det gamle rådhuset og var 1930-årenes siste store kommunale byggeprosjekt. En 7. etasje ble påbygget i 1950. Bygget rommer kontorer for store deler av kommunens administrasjon samt «Servicetorget». Bygningen har i daglig tale overtatt navnet «Rådhuset». Den rommet tidligere også Saga kino (s.d.), denne ble revet og bygget undergikk i 2003 en betydelig ombygging. Bygningen ble tegnet av arkitekt Arne Pedersen, og byggesummen var ca. 2 mill. kr.

Cookies | Personvern

bn