Administrasjonsbygget

Et nytt administrasjonsbygg ble i 1939/41 oppført inntil det gamle rådhuset og var 1930-årenes siste store kommunale byggeprosjekt. En 7. etasje ble påbygget i 1950. Bygget rommer kontorer for store deler av kommunens administrasjon samt «Servicetorget». Bygningen har i daglig tale overtatt navnet «Rådhuset». Den rommet tidligere også Saga kino, denne ble revet og bygget undergikk i 2003 en betydelig ombygging. Bygningen ble tegnet av arkitekt Arne Pedersen, og byggesummen var ca. 2 mill. kr.

 

Rådhuset fra 1871 med den senere administrasjonsbyggningen til høyre. Foto: Drammen byarkiv/Beate Levik Eliassen

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet