Allum & Co.

Annonse fra 1873 for Allum & Co.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Drammens største grossist- og detaljforretning i kolonial, vin og brennevin, grunnlagt 1840 i Øvre Storgate av Bernhard Allum (1812-1854). Forretningen ble i 1850 utvidet til å omfatte brennevinsdestillasjon, med Allums svoger Christian Falck som destillasjonsmester. Brenneriet lå på det nedre hjørne av Schwenckegangen og Nedre Storgate (Allum-gården). Av de 16 brennerier i Drammen rundt 1830 var i 1852 bare Tandbergs og Allums tilbake. Brenneriet skal ha produsert 2.000 potter om dagen. Allum & Co. var den største av Drammens destillasjoner, og leverte en meget fin akevitt. Produktene ble hovedsaklig solgt i Oslo. I Allums nekrolog heter det: «Hans rastløse Stræben og bramfrie Færd havde her fundet almindelig Erkjendelse, hans ædle og retsindige Tanke- og Handlemaade havde vundet ham Manges Hjerte og Tillid, derfor vil ogsaa hans pludselige Bortgang blive beklaget og savnet af Mange». Forretningen ble etter Allums død i mange år drevet av Th. Holter, men ble nedlagt da denne i 1904 flyttet til Kristiania.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet