Amtmand Bangs gate

Tverrgate fra Hauges gate nordover mot sykehusområdet under Bergstien. Gaten het tidligere Aasmund Vinjes gate, men fikk i 1905 sitt nye navn etter Thomas Cathinco Bang, etter at Gatenavnkomitéens forslag på Claus Trondsens gate var blitt forkastet. Kjente bygninger er nr. 1, Sanitetshuset, og nr. 9, Fylkesmannsboligen, begge oppført 1918. – Årsaken til at Amtmand Bangs, Bloms og Breders gater fortsatt skrives «amtmand» og ikke «amtmann», er at tittelen amtmand ble avskaffet før rettskrivningen av 1917 trådte i kraft. Gatenavnkomitéen fant det derfor unaturlig å «modernisere» disse gatenavn da navnene på en lang rekke gater ble «fornorsket» i 1949.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet