Andorsrud (gnr. 71)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn, oppr. skrevet Arntorrsrud, gården som ble ryddet av Arntorr, fra 1290-tallet skrevet Andorr. Tidl. skrivemåter: Andresrud (1398), Andersrød (1592), Andulsrød (1668), Annuldrøed (1723). Skoger kirke hadde fra gammelt av part i gården, og Kronen hadde en mindre part som gikk over til Jarlsberg grevskap, resten av gården eides rundt 1640 av Torger og Haaken på Søndre Fjell, senere gikk gården over til Jordbrekkefolket, og deretter inn i Jarlsbergverket. Ved auksjonen i 1777 ble gården solgt til brødrene Gabriel og Andreas Hofgaard på Bragernes for 1.500 riksdaler. Brødrene drev trelasthandel og sagbruk, og hadde noen år tidligere tatt initiativet til å stifte Norges første egentlige rideklubb, Det Ridende Grønne Corps, med først Gabriel, senere Andreas som formann. Fra begynnelsen av 1800-årene var bruket delt i 5 større parseller og en plass, Fossen, som var eid av forskjellige Skoger-bønder. Parsellene ble i 1889-94 samlet av W. Stibolt og fire av brukene ble i 1901 overdratt til A/S Selvik Bruk, mens bnr. 5 kom i brukets besittelse 1917. Andorsrud ble nå hovedkontor for brukets store eiendomskompleks. De hvite bygningene på gården huser kontorbygg og bolig for forstmester. I 1920/30-årene ble det drevet pensjonat her, og den forviste sovjet-russiske politikeren Leo Trotskij, Stalins rival, bodde på A. som gjest noen uker høsten 1935. Kunstmaleren Kai Fjell vokste opp på A. Rundt år 1900 flyttet folk fra Eidskog til Andorsrudkroken for å bygge opp fløterdriften i Bremsa og Grytavassdraget.

Andorsrud Andorsrudveien 277                                                          Foto: Torill Juel, 2017
Andorsrud, kontor- og forstmesterbygninger                Andorsrudveien 280 og 282                                     Foto: Torill Juel, 2019

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet