Andresens Metallvarefabrikk, Brødrene

Grunnlagt 1932 i Peder Buchs gt. 1-3 av brødrene Arne Johannes og Henry Juel Andresen, sistnevnte overtok i 1940 som eneinnehaver. I den første tiden ble det produsert fotografirammer av metall, etterhvert supplert av stekespader. Tok fortløpende opp produksjon av diverse småartikler som potetskrellere, slikkepotter, diverse andre kjøkkenredskaper (flere ganger som første norske produsent), diverse baderomsutstyr, garderobeartikler og veggventiler. Fabrikken eksporterte sine artikler til bl.a. Sverige, Danmark, Finland, Nederland og Belgia. Noen eksportleveranser gikk til land langt utenfor Europa.

I 1957 hadde bedriften 8 ansatte, men besjeftiget mange personer i lokalmiljøet gjennom såkalt hjemmeindustri og underleveranser. Skafter til kjøkkenredskapene ble levert av Den Norske Husflidsforening. Produktsortimentet talte omtrent 30 ulike artikler. Alle produktrettigheter ble i 1968 solgt til attføringsbedriften IFY A/S som overførte produksjonen til egne lokaler i Øvre Storgate, noen år senere til sitt nyoppførte industrianlegg i Ing. Rybergs gate. Brødrene Andresens Metallvarefabrikk ble nedlagt.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet