Andresens Metallvarefabrikk, Brødrene

Grunnlagt 1932 i Peder Buchs gt. 1-3 av brødrene Arne Johannes og Henry Juel Andresen, sistnevnte overtok i 1940 som eneinnehaver. De første årene ble det produsert fotografirammer av metall. Tok senere opp produksjon av diverse småartikler i metall, som baderomsutstyr og garderobeartikler. Fabrikken eksporterte sine artikler til bl.a. Danmark, Finland og Nederland. Alle produktrettigheter ble i 1968 solgt til attføringsbedriften IFY A/S som overførte produksjonen til egne lokaler i Øvre Storgate, noen år senere til sitt nyoppførte industrianlegg i Ing. Rybergs gate. Brødrene Andresens Metallvarefabrikk ble nedlagt.

Cookies | Personvern

bn