Arboalléen

Allé som går dels som gang- og sykkelvei, dels som gate åpen for motorferdsel fra Nedre Eikervei ved hovedinngangen til Gulskogen gård, forbi «Arbojordet», krysser Randsfjordbanen i en fotgjengerundergang, krysser Professor Smiths allé og Skogliveien og ender i Bjørkelia. Alléen har sitt navn etter familien Arbo som eide Gulskogen gård fra 1794 til 1961. Under den annen verdenskrig lå her en større tysk brakkeleir, som etter krigen gjorde tjeneste som krigsfangeleir og deretter som flyktningeleir

se: Vintergaten

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet