Arons vei

Forbindelsesvei fra Dalegårdsveien til Grevlingveien, opparbeidet på 1970-tallet i forbindelse med utparsellering av boligtomter i Lieskogen. Har sitt navn etter husmannen Aron Olsen.

se: Aronsløkka.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet