Arons vei

Forbindelsesvei fra Dalegårdsveien til Grevlingveien, opparbeidet på 1970-tallet i forbindelse med utparsellering av boligtomter i Lieskogen. Har sitt navn etter husmannen Aron Olsen.

se: Aronsløkka.

Cookies | Personvern

bn