Beaumont

Gård på Tangen, Havnegata 91, reist ca. 1850 som bolig for Hans Kiær og representasjonslokaler for trelastfirmaet Hans Kiær & Co fra 1852 til 1898. Bygningen ble fra 1949 overtatt av Drammen Slip & Verksted (familien Yngvar P. Berg) som kontor- og representasjonslokaler, fra 1975 forbundet med et nyreist kontorbygg over tre etasjer. Beaumont er vernet og benyttes pr. 2022 til samme formål av samme eier. Lystpaviljongen som sto like ved hovedbygningen, også kalt Kiærpaviljongen, ble i 1965 gitt bort i gave til Drammens Museum. Den ble i 1966/67 gjenreist ved Hallingtunet på Drammens Museum.

Beaumont ble reist ca. 1850. I 1975 forbundet med et nyreist kontorbygg over tre etasjer. Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet