Beaumont

Gård på Tangen, Havnegata 83, reist 1850 som bolig for Hans Kiær og representasjonslokaler for trelastfirmaet Kiær & Co. Bygningen ble fra 1948 overtatt av Drammen Slip & Verksted (familien Yngvar P. Berg) som kontor- og representasjonslokaler, fra 1975 forbundet med et nyreist kontorbygg over tre etasjer. Beaumont er vernet og benyttes pr. 2020 til samme formål av samme eier.

Cookies | Personvern

bn