Beaumont

Gård på Tangen, Havnegata 83, reist 1850 som bolig for Hans Kiær og representasjonslokaler for trelastfirmaet Kiær & Co. Bygningen ble fra 1948 overtatt av Drammen Slip & Verksted (familien Yngvar P. Berg) som kontor- og representasjonslokaler, fra 1975 forbundet med et nyreist kontorbygg over tre etasjer. Beaumont er vernet og benyttes pr. 2022 til samme formål av samme eier. Lystpaviljongen som sto like ved hovedbygningen, også kalt Kiærpaviljongen, ble i 1965 gitt bort i gave til Drammens Museum. Den ble i 1966/67 gjenreist ved Hallingtunet på Drammens Museum.

Cookies | Personvern

bn