Berg, Peter Yngvar jr. (24.3.1929-29.10.2023)

Verkstedeier, skipsreder og sivilingeniør, f. og bosatt i Drammen. Sønn av verkstedeier Yngvar P. Berg (s.d.) og fru Ragni Berg f. Friis. Artium i Drammen, skipslinjen ved Bergen Tekniske Skole, uteksaminert som sivilingeniør i skipsbygging fra King’s College i Newcastle i 1955. Ble samme år tatt opp av sin far som partner og juniorsjef i det personlig eide skipsverftet Drammen Slip & Verksted (DS & V) på Tangen.

Fra midt på 1960-tallet og frem til første halvdel av 1980-årene sto Berg jr. i spissen for salget av verftets egne skipstyper, henholdsvis kjemikalietankskip og kjøleskipstypen Drammen Reefer (se Drammen Slip & Verksted og Drammen Reefer) og lot dessuten bygge flere Drammen Reefer’s for egen regning. I alt 15 av byggekontraktene som Berg jr. inngikk med norske og utenlandske rederier ble realisert ved skipsverftet Smith’s Dock i England, som kjøpte byggetegninger og betalte meklerhonorarer til DS & V. Berg jr. ble skipsreder fra 1972, i første omgang med kjøleskipet «Golar Ragni». I 1975 etablerte han rederiselskapet Peter Y. Berg Skips A/S (s.d.) som i løpet av de neste 18 årene sto ansvarlig for driften av totalt seks store kjøleskip i verdensomspennende trafikk. Utnevnt som «Æresdrammenser» i 1978. I november 1983 ble han eneeier av skipsverftet og dets tilknyttede selskaper.

I 1986 søkte DS & V offentlig akkord, etter flere år med markedskrise og lave priser i nybyggingsmarkedet. Etter at akkorden ble godtatt trakk Berg jr. seg tilbake fra den daglige ledelsen og engasjerte seg i styrearbeid. I 1996 ble Bergs selskaper overdratt til hans to sønner Yngvar P. Berg d.y. og Christian A. Berg. Fra midt på 1990-tallet og senere har Berg jr. gjort seg mye bemerket for sine egendesignede sølvsmykker og eventyrfigurer i sølv, noe han fortsatt var beskjeftiget med pr. 2020.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet