Peter Y. Berg Skips A/S

Rederi- og disponentselskap, etablert 1975 av skipsreder og verkstedeier Peter Y. Berg jr. (s.d.) ved Drammen Slip & Verksted. Selskapet hadde driftsansvaret for kjøleskipene av typen Drammen Reefer (s.d.) som Berg lot bygge for egen regning. Det første skipet under selskapets ansvar var bnr. 74 ”Golar Ragni”, som i desember 1975 ble omdøpt til ”Ragni […]

Drammen Reefer

var Drammen Slip & Verksteds markedsnavn på en type store og hurtiggående kjøle- og fryseskip for verdensomspennende trafikk med frukt, bær, grønnsaker, poteter og andre lett bedervelige næringsmidler, samt dypfrosset kjøtt og fisk. Skipstypen kunne eksempelvis laste 450 000 standard banankasser. I perioden 1967-1985 bygde og leverte Drammen Slip & Verksted (s.d.) 29 stk. standard Drammen […]

Skamarken, Elling (29.10.1910-21.12.1989)

Fabrikkeier og bedriftsleder, f. og bosatt i Drammen. Sønn av brukseier Christian Skamarken (1874-1968). Disponent (operativ daglig leder 1947-1965) og majoritetsaksjonær i Sunland Papirfabrikk på Gulskogen og Eker Papirfabrikk i Mjøndalen, fra 1971 fusjonert til Sunland-Eker Papirfabrikker A/S. Som eier utvidet han Sunland Papirfabrikk med flere papirmaskiner i perioden 1953-1984 og videreutviklet Eker Papirfabrikk for […]

Berg, Peter Yngvar jr. (24.3.1929-29.10.2023)

Verkstedeier, skipsreder og sivilingeniør, f. og bosatt i Drammen. Sønn av verkstedeier Yngvar P. Berg (s.d.) og fru Ragni Berg f. Friis. Artium i Drammen, skipslinjen ved Bergen Tekniske Skole, uteksaminert som sivilingeniør i skipsbygging fra King’s College i Newcastle i 1955. Ble samme år tatt opp av sin far som partner og juniorsjef i […]

Fruktsped A/S

Etablert februar 1973 for skipsekspedisjon, lagring, spedisjon og distribusjon av skipslaster med frukt og andre temperaturømfintlige jordbruksvarer. Eiere var rederiagentene Seeberg & Nielsen Ltd. A/S og B.H. Ramberg A/S i Drammen. Banan-Mathiessen (Bama) i Oslo var viktigste kunde. 5. desember 1974 ble Drammen Havnevesens termolager for kjølelast (2000 kvm grunnflate) på Holmen syd offisielt åpnet, […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet