Drammen Reefer

var Drammen Slip & Verksteds markedsnavn på en type store og hurtiggående kjøle- og fryseskip for verdensomspennende trafikk med frukt, bær, grønnsaker, poteter og andre lett bedervelige næringsmidler, samt dypfrosset kjøtt og fisk. Skipstypen kunne eksempelvis laste 450 000 standard banankasser. I perioden 1967-1985 bygde og leverte Drammen Slip & Verksted (s.d.) 29 stk. standard Drammen […]

Cookies | Personvern

bn