Drammen Reefer

var Drammen Slip & Verksteds markedsnavn på en type store og hurtiggående kjøle- og fryseskip for verdensomspennende trafikk med frukt, bær, grønnsaker, poteter og andre lett bedervelige næringsmidler, samt dypfrosset kjøtt og fisk. Skipstypen kunne eksempelvis laste 450 000 standard banankasser. I perioden 1967-1985 bygde og leverte Drammen Slip & Verksted (s.d.) 29 stk. standard Drammen […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet