Drammen Reefer

Det ble totalt bygget 41 Drammen Standard Reefer.

var Drammen Slip & Verksteds markedsnavn på en type store og hurtiggående kjøle- og fryseskip for verdensomspennende trafikk med frukt, bær, grønnsaker, poteter og andre lett bedervelige næringsmidler, samt dypfrosset kjøtt og fisk. Skipstypen kunne eksempelvis laste 450 000 standard banankasser.

I perioden 1967-1985 bygde og leverte Drammen Slip & Verksted (s.d.) 29 stk. standard Drammen Reefer med midtskips hovedmotor/overbygg og tre Drammen Reefer av en større type med ¾ akter hovedmotor/overbygg. Storparten av nybyggene fra Drammen ble levert til utenlandske rederier.

Følgende andre skipsverft har bygd standard Drammen Reefer, enten som rettighetspartner, lisenstaker eller som subkontraktør: Smith’s Dock (8) Middlesbrough, Framnæs Mek. Verksted (2) Sandefjord, Horten Verft (1) Horten, Haugesund Mek. Verksted (1) Haugesund og Kaldnes Mek. Verksted (1) Tønsberg. Til sammen ble det bygd 43 kjøleskip basert på de samme skroglinjene. Serien antas å holde verdensrekord i kategorien store kjøleskip. Største kunde var israelske Maritime Fruit Carriers som tok levering av i alt 16 skip. 15 av disse ble utstyrt med en 8-sylindret B&W hovedmotor med 14 850 bhk – som ga dem en hastighet på 25 knop.

I tillegg er det bygget to kjøleskip i Japan (Tsuneishi) av en bredere type med større kapasitet, med tegninger levert fra Drammen Slip & Verksted, som tok utgangspunkt i skroglinjene fra Drammen Reefer. Et skipsverft i Sør-Amerika forsøkte å kopiere Drammen Reefer og bygde to skip.

Historikk: Skipstypen ble opprinnelig tegnet ved Marinens Hovedverft på Horten, som i samarbeid med Drammen Slip & Verksted inngikk kontrakt med skipsreder Trygve Gotaas (og rederiet Gotaas Larsen, New York) om å bygge tre like skip. De opprinnelige skrogtegningene fra Horten ble aldri benyttet. Skroglinjene, som var beregnet for høye hastigheter, ble tegnet av konstruksjonssjef Harry Rødseth ved Drammen Slip & Verksted. To av skipene i den første serien ble bygget i Drammen og ett skip ble levert fra Horten. Drammen Slip & Verksted overtok straks alle rettigheter og mottok ytterligere kontraheringer. Lastekapasiteten (og skroglengde) ble endret underveis, men skipstypen ble alltid basert på de samme skroglinjene.       

 

Cookies | Personvern

bn