Fruktsped A/S

Etablert februar 1973 for skipsekspedisjon, lagring, spedisjon og distribusjon av skipslaster med frukt og andre temperaturømfintlige jordbruksvarer. Eiere var rederiagentene Seeberg & Nielsen Ltd. A/S og B.H. Ramberg A/S i Drammen. Banan-Mathiessen (Bama) i Oslo var viktigste kunde. 5. desember 1974 ble Drammen Havnevesens termolager for kjølelast (2000 kvm grunnflate) på Holmen syd offisielt åpnet, med Fruktsped som leietaker.

Før termolageret ble tatt i bruk hadde de to eierne kommet i gang med å arrangere frakter med appelsiner fra Sør-Afrika i 1971/72 (sesong juni-september) og fra mars 1973 med all frakt av Jaffa-appelsiner (Israel, sesong januar-april) til Østlandet. Dette var trafikk som tidligere gikk til Oslo havn. I sesongen ble det tatt i mot 8-10 anløp fra Israel med omkring 50 000 fruktkasser ved hvert anløp. 1800 kvm. av Havnevesenets stykkgodsterminal på Holmen syd ble temperert med midlertidige aggregater inntil termolageret ble tatt i bruk. Fruktsped hadde en stor utvikling i løpet av et kort tidsrom. Det ble i tillegg tatt i mot epler fra Kina, Japan og New Zealand og dessuten fikener fra Tyrkia.

Fruktsped ble med årene en av Skandinavias mest markerte bedrifter i sitt slag. Fra 1976 gikk 75-80 prosent av sitrusfraktene fra Israel til Norge over Drammen havn. Selskapet ekspederte og spediterte vanligvis skipsbårne laster med sitrusfrukt fra Sør-Afrika, Israel, Marokko, Spania og USA (California) og epler/pærer fra Argentina. I tillegg ble det ekspedert fruktlaster fra en rekke andre land, samt poteter og diverse grønnsaker. I begynnelsen av 2000-tallet falt trafikken med kjøleskip til Drammen havn kraftig tilbake. Da Schianders Eftf. kjøpte Seeberg & Nielsen Ltd. A/S i 2006 fulgte Fruktsped A/S med i overtakelsen. Da var kjøleskipstrafikken til Drammen praktisk talt nedlagt.                  

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet