Peter Y. Berg Skips A/S

Rederi- og disponentselskap, etablert 1975 av skipsreder og verkstedeier Peter Y. Berg jr. (s.d.) ved Drammen Slip & Verksted. Selskapet hadde driftsansvaret for kjøleskipene av typen Drammen Reefer (s.d.) som Berg lot bygge for egen regning.

Det første skipet under selskapets ansvar var bnr. 74 ”Golar Ragni”, som i desember 1975 ble omdøpt til ”Ragni Berg”. Peter Y. Berg Skips A/S tok hånd om selve driften, som inkluderte besetning (crew management), vedlikehold (technical management), forsyninger av bunkers, forbruksvarer, økonomi og øvrig administrasjon. Rederikontoret ble etablert i leide lokaler i børsbygningen på Bragernes Torg. Kolbjørn Bondø, som var merkantil funksjonær ved verftet, ble ansatt som daglig leder. Verksmester Håkon Dahler ble ansatt som teknisk leder, senere avløst av maskinist Leon Indrebø. I 1977 ble kontoret flyttet til Havnegata 101.

Til og med første halvdel av 1980-årene hadde alle kjøleskipene et helnorsk mannskap om bord. Noen av disse ble rekruttert via hyrekontoret i Drammen. I forbindelse med utflagging ble de norske toppoffiserene beholdt, og resten av mannskapet ble rekruttert via et bemanningskontor på Filippinene.

Selskapet hadde driftsansvaret for følgende kjøleskip (byggenummer fra Drammen Slip & Verksted):

Bnr. 74 «Ragni Berg» 1975-1977. Videresolgt til Venezuela.
Bnr. 83 «Emanuel» 1976-1983. Videresolgt til Singapore.
Bnr. 87 «Ragni Berg» 1978-1988. Videresolgt til Jugoslavia.
Bygget i Haugesund, «Elisabeth Berg» 1979-1980. Videresolgt til Irak.
Bnr. 98 «Elisabeth B» 1984-1988. Videresolgt til Liberia.
Bnr. 99 «Cäcilia B» 1985-1994. Videresolgt til Bahamas.

Alle skipene ble hovedsakelig befraktet av det danske rederiet J. Lauritzens befraktningsavdeling. Driften i disponentselskapet ble nedlagt i 1994, forbundet med at Berg hadde solgt sitt siste skip. Kolbjørn Bondø var daglig leder i hele selskapets levetid.

 

 

Cookies | Personvern

bn