Peter Y. Berg Skips A/S

Rederi- og disponentselskap, etablert 1975 av skipsreder og verkstedeier Peter Y. Berg jr. (s.d.) ved Drammen Slip & Verksted. Selskapet hadde driftsansvaret for kjøleskipene av typen Drammen Reefer (s.d.) som Berg lot bygge for egen regning. Det første skipet under selskapets ansvar var bnr. 74 ”Golar Ragni”, som i desember 1975 ble omdøpt til ”Ragni […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet