Skamarken, Elling (29.10.1910-21.12.1989)

Fabrikkeier og bedriftsleder, f. og bosatt i Drammen. Sønn av brukseier Christian Skamarken (1874-1968). Disponent (operativ daglig leder 1947-1965) og majoritetsaksjonær i Sunland Papirfabrikk på Gulskogen og Eker Papirfabrikk i Mjøndalen, fra 1971 fusjonert til Sunland-Eker Papirfabrikker A/S. Som eier utvidet han Sunland Papirfabrikk med flere papirmaskiner i perioden 1953-1984 og videreutviklet Eker Papirfabrikk for moderne produksjon av husholdningspapir. Styreformann og hovedaksjonær i Tyri Fabrikker 1951-1968. Etablerte og eide Elling Skamarkens Rederi 1954-1961 og Gulskogen Gartneri, sistnevnte etablert rundt 1950 i nær tilknytning til Sunland Papirfabrikk, videresolgt i 1968. Styremedlem i Norsk Kabelfabrik A/S, medlem av representantskapet i Forsikringsselskapet Norge, medaksjonær i A/S Protan. Solgte våren 1986 (sammen med sine barn) Sunland-Eker Papirfabrikker ut av familien. S. eide utmark og skog fordelt på flere eiendommer og var svært engasjert i jakt, fiske og skogsarbeid som hobbysyssel.

 

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet