Bergh-Berskaug

Oppført 1801 som lystgård for kjøpmann, trelasthandler og skipsreder Hans Kirkegaard og hans kone, Maren Flor Brun. Arkitekt var formodentlig Christian Staalberg. Maren og Hans døde i hhv. 1803 og 1808 og eiendommen ble overtatt av deres datter Marie og hennes mann Palle Rømer Fleischer, som i 1823 solgte den videre til trelasthandler Paul G. Bergh. Sistnevnte hadde sett sitt snitt til lettjente penger ved å kjøpe korn under bordet av magasinforvalter Hetting ved Kongsberg sølvverks kornmagasin på dagens Gyldenløves plass. Da magasinet brant ned dagen før en inspeksjon kom forholdene for dagen og Paul G. overdro eiendommen til sin sønn Hans i 1830, før han forlot byen i skam.

I 1913 overtok Buskerud papirfabrikk eiendommen og innredet huset til direktørbolig. Da forsvant det meste av det opprinnelige interiøret. Vinduene ble erstattet med nye i jugendstil. Det ble også bygd et tilbygg mot vest. Fredet 1923.

Bygningsmassen var opprinnelig lagt  i hesteskoform omkring et tun med åpning mot nord. Omkring eiendommen lå en stor hage med frukttrær etter tidens idealer om Arkadia. I dag er det bare ett hus tilbake på eiendommen og hagen er utlagt til eiendomsutvikling.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet