Birger Næss Plastvarefabrikk

Industribedrift med produksjon av vernehjelmer, motorsykkelhjelmer og mange andre artikler i fiberarmert plast. Etablert i 1954 av Birger Næss (sønn av fabrikkeier Bjarne Næss, Drammens Skifabrik s.d.) i en boligkjeller, der han begynte i det små med framstilling av vernehjelmer i aluminium. I 1956 ansatte han sin første medarbeider. Kjøpte deretter næringstomt i Rosenkrantzgaten 85 og oppførte et industribygg med 850 kvm. grunnflate. Navnet Birger Næss Plastvarefabrikk ble registrert i 1958. Etter mye utviklingsarbeid og eksperimenter startet bedriften med produksjon av vernehjelmer i fiberarmert plast, i første omgang for yrkeslivet, men ganske straks også for motorsyklister/mopedister.

Bedriften ble landskjent for sine motorsykkelhjelmer under navnet «Tommy». Næss produserte også alpinhjelmer, brannhjelmer, hjelmer for Sivilforsvaret, snøpulker, små campingjoller og diverse kundetilpassede artikler for industrimarkedet. I 1966 solgte Næss bedriften til Teknisk Isolering (Geir Falck-Pedersen s.d.) som flyttet sin eksisterende produksjon av fiberarmerte plastartikler fra Gilhus Bruk i Lier til Rosenkrantzgaten 85. Bedriften ble omdøpt til Teknisk Isolering Plastfabrikk. Det ble tatt opp produksjon av stordimensjonerte rør, tanker og kar til diverse formål, dessuten skipsutstyr som vindusrammer, livbeltekasser, propellhetter samt kjøle- og frysekarosserier for distribusjonsbiler. I 1967 ble bedriften tildelt «Merket for god design» for Tommy motorsykkelhjelm. Fra 1972 ble plastskallet til Tommy-hjelmer produsert i polykarbonat av plastvareprodusenten Panco i Fredrikstad. Da ble hjelmene kun sammenstilt og emballert i Drammen.

I 1973 ble produksjonen flyttet til 1600 kvm. gulvareal i det tidligere tømmerrenseriet i nedlagte Gulskogen Cellulosefabrikk, med ambisjoner om at produksjonsvolumet skulle øke fra 100 til 500 tonn regnet i forbruk av polyester. Et nytt produktområde ble vasketårn og skorsteiner for store renseanlegg til aluminiumverk, dessuten antenneradomer i diverse størrelser. Bedriften fikk dessuten ordre på 14 overbygg til Sjøforsvarets Hauk-klasse MTB-fartøyer og 16 liknende overbygg til en ny svensk MTB-klasse som var under bygging. I 1977 ble bedriftsnavnet endret til Ticon Plast A/S. I forbindelse med etableringen av Forsvarsmuseet (åpnet 1978) på Akershus festning fikk bedriften i oppdrag å støpe et større antall dølahester (skala 1:1) i armert plast, som ble en del av den faste utstillingen. I 1979 ble produksjonen av Tommy-hjelmen flagget ut til en hjelmprodusent i Italia og bedriften fortsatte med salg og distribusjon av Tommy-hjelmer. I 1980 overtok Ticon Plast plastbedriften Einar Elvrum Tekniske i Sandvika og flyttet arbeidsstokken (15 ansatte) og produksjonen til Gulskogen. Da ble det også satt i gang produksjon av overbygg til livbåter og store plaststrukturer for renseanlegg. I 1983 overtok selskapet industribedriften Norcem Plast på Engersand i Lier og valgte å samle all produksjon i Lier. De ansatte på Gulskogen fulgte med dit. Etter overflyttingen hadde bedriften totalt 127 ansatte.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet